Hoe kun je communiceren met een baby? Hoe help je een baby om onze taal te leren?

Het is belangrijk om vanaf het allereerste begin met de baby te praten. Vanuit de visie van Emmi Pikler zijn de verzorgingsmomenten de momenten waar de meeste communicatie tussen volwassen en kind plaatsvindt en daar start dan ook de taalontwikkeling.

Er wordt gesproken over iedere handeling in de verzorging, elke volgende stap wordt aangekondigd, zodat een kind weet wat er gaat gebeuren. De gebruiksvoorwerpen en kleding worden benoemd. De blik van het kind wordt gevolgd en er wordt gepraat over waar een kind naar kijkt. Ook wordt gepraat over het kind zelf, wat hij doet en zijn individuele karakteristieken, bijvoorbeeld de haarkleur of kuiltjes in de wangen.

Observeer de reactie van het kind: blik, beweging, geluiden of (glim)lach. Tijdens deze verzorgingsmomenten kunnen volwassene en kind echt aandacht aan elkaar geven. Het kind kan zich door deze intensieve aandacht opladen en energie opdoen voor een volgende activiteit als slapen of zelfstandig spel.

Bij oudere kinderen kun je ook praten over wat zij zien en daar informatie over geven, bijvoorbeeld “dat zijn de billendoekjes om je billen schoon te vegen als ik je luier verschoon”. Kinderen kunnen zelf hun luier, kleding of slaapbenodigdheden pakken op uitnodiging. Je kunt praten over waarmee een kind gespeeld heeft en wat hij met het materiaal deed of wat en hoeveel hij vandaag heeft gegeten. Voor deze laatste twee onderwerpen is het nodig om het kind gedurende de dag te observeren. Verder kun je praten over de kleur van de kleding en welke kleding het kind de vorige dag droeg. Oudere kinderen komen zelf vaak met een onderwerp bijvoorbeeld over iets wat zij hebben meegemaakt en zij zijn geïnteresseerd in de volwassene zelf. In deze gesprekken komt het verleden, heden en de toekomst aan bod. Het laatste komt bijvoorbeeld ter sprake wanneer de volwassene het kind vertelt wat ze straks gaan doen, wie op visite komt of wat ze die avond gaan eten. Er zijn allerlei onderwerpen om met elkaar te bespreken tijdens een verzorgingsmoment en aandacht aan elkaar te geven, waarbij de taalontwikkeling aan de hand van dagelijkse gebeurtenissen tot ontwikkeling kan komen.

Voor vragen over taalontwikkeling van kinderen en het begeleiden hiervan kun je me een bericht sturen via pedagogischbegeleiden@gmail.com