Wie ben ik

Op zondag 14 november 1976 werd ik, Lea de Vries, geboren als oudste in een gezin waar vijf broers en drie zussen volgden. Ik kwam dus al jong in aanraking met het zorgen voor baby’s en jonge kinderen en ik hielp graag mee in ons gezin. Na de lagere en middelbare school en een deel HBO- maatschappelijk werk en dienstverlening werd ik zelf moeder van een dochter. Twee jaar later kreeg ik nog een dochter. Wát een prachtige cadeaus, mijn kinderen en het moederschap. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het altijd makkelijk was of is. Het zorgen en de verantwoordelijkheid voor kinderen brengt naast plezier ook vaak vragen en allerlei twijfels met zich mee. Vooral als ze klein zijn neem je voortdurend beslissingen over kleine en grote kwesties, van wel of niet een extra fles geven tot vragen over ontwikkeling en leren.

In die periode als jonge moeder startte ik met werken als gastouder en ik maakte deel uit van de oudercommissie van de peuterspeelzaal van mijn dochters. Hierdoor ontdekte ik mijn liefde voor het werken met kinderen op professioneel gebied; ik begon met de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk- Kinderopvang. Na het behalen van het diploma kon ik meteen als pedagogisch medewerker op een babygroep van een kinderdagverblijf werken. Ik wilde me verder ontwikkelen als persoon en professional en maakte graag gebruik van de mogelijkheid om verschillende trainingen, cursussen en opleidingen te volgen. Een van die cursussen was de ‘Pikler Introductiecursus voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang’. Door de kennismaking met de visie van Emmi Pikler® vielen mijn gevoel en veel van mijn ideeën over opvoeden op zijn plek: ik vond in haar visie woorden en een basis voor de dingen die ik toepaste in mijn opvoeding en begeleiding van kinderen op mijn werk. Bovendien deed ik nieuwe inzichten op die ik meteen in de praktijk gebruikte. In de kinderopvangorganisatie werkte ik van 2010 tot en met 2018 als pedagogisch werkbegeleider. In deze functie ondersteunde ik de pedagoog in het coachen van medewerkers op de kindgroepen. Samen met collega’s heb ik deze functie vormgegeven en verder ontwikkeld.

Piklerpedagoog® en Beeldcoach®

In 2011 behaalde ik mijn propedeuse Toegepaste Psychologie en begon aan de opleiding tot Piklerpedagoog®, die ik in 2014 heb afgerond. Sindsdien verzorg ik coaching, begeleiding, workshops en informatieavonden voor ouders, pedagogisch medewerkers en andere professionals die met kinderen werken. Hierin komen allerlei thema’s met betrekking tot het opvoeden en begeleiden van de ontwikkeling van kinderen aan bod, waarbij ik deze belicht vanuit de Piklervisie.

In 2017 werd ik gevraagd om een collega-Piklerpedagoog® te ondersteunen in het halfjaarlijkse coachen van pedagogisch medewerkers van baby- en dreumesgroepen bij een grote kinderopvangorganisatie. Na twee jaar samenwerken, verzorg ik deze opdracht nu alleen.

Daarnaast verzorg ik bij deze en andere kinderopvangorganisaties de IKK Piklertraining®.

Als Beeldcoach® begeleid ik pedagogisch medewerkers, aan de hand van filmbeelden van hun eigen praktijk, bij het reflecteren op en verder ontwikkelen van hun professioneel handelen.

Genieten!

Ik ben dankbaar voor de ontwikkeling die ik als persoon en professional heb kunnen maken en ik geniet ontzettend van mijn werk met ouders, pedagogisch medewerkers en coaches. Het is prachtig om met elkaar te onderzoeken wat we in de begeleiding en opvoeding van jonge kinderen kunnen doen, om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling en het werken met de kinderen fijn en betekenisvol te maken.

Register Beeldcoach